Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Promeso B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u of uw zorginstelling gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 1. Contactgegevens bedrijf en contactpersoon.
 2. Indien u het contactformulier op de website heeft ingevuld, verwerken wij ook uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.
 3. Gegevens over uw activiteiten op onze website (cookies).
 4. Digitale meetgegevens in combinatie met de uitvoerder van de metingen.

Doel van de verwerkingen

Uw gegevens worden enkel in overeenstemming voor de uitvoering van onze dienstverlening verwerkt. Dit gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor de onderstaande doeleinden: 

 1. U te kunnen contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. U te kunnen contacten naar aanleiding van uw vraag op opmerking, achtergelaten op de website.
 3. Promeso B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 4. Het koppelen van zorgsystemen (hardware/software) aan het ECD (elektronisch cliënten dossier). Promeso levert haar diensten aan zorginstellingen en zakelijke klanten in Nederland. Zij doet dit in de rol van verwerker.

 

Grondslag van de verwerkingen

Promeso B.V. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • Uw toestemming.
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 • De verwerking van uw gegevens geschiedt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Hoe lang we gegevens bewaren

Promeso B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Delen met anderen

Promeso B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Promeso B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Promeso B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@promeso.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Dit ter bescherming van uw privacy. Promeso B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Informatiebeveiliging

Promeso B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Promeso B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@promeso.nl.

 

Indien er ondanks de getroffen voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan zal dit, indien noodzakelijk, door de verwerkingsverantwoordelijke gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengt de verwerkingsverantwoordelijke u hiervan op de hoogte. Wij beschikken over een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke informatiebeveiligingsincidenten/datalekken. Bovendien worden alle incidenten en vermeende incidenten vastgelegd in ons register informatiebeveiligingsincidenten/ datalekken. 


Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

April 2022

Promeso B.V.