Informatiebeveiliging

Promeso is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd

Promeso is in het bezit van ISO 27002 en NEN 7510 certificering. Dit betekent dat ons managementsysteem voor informatiebeveiliging voldoet aan de internationale eisen aan informatiebeveiliging, toegespitst op de zorg. Dit heeft als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van privacygevoelige (klant-) gegevens zeker te stellen. Promeso is door TÜV Nederland getoetst op de implementatie en naleving van deze normen.

Door deze certificering bewijst Promeso op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier om te gaan met gegevens en dat wij de informatieprocessen binnen de organisatie beheersen. Promeso laat met deze certificering ook zien dat wij in staat zijn de diensten te leveren die voldoen aan informatiebeveiliging en kwaliteitseisen en wensen van onze klanten. Hiermee beschermen wij uw en onze bedrijfsinformatie op de juiste manier.

Met deze certificering tonen we aan dat wij zorgen voor uniformiteit, veiligheid en duidelijkheid in het beheren van persoonlijke gezondheidsinformatie.

"We zijn er trots op, dat we onze klanten hiermee kunnen laten zien dat kwaliteit en informatiebeveiliging een belangrijk onderdeel is van ons dagelijks proces."

Wat betekenen deze twee certificeringsnormeringen?

NEN 7510 Promeso B.V. is sinds 03-11-2022 NEN 7510 gecertificeerd. De NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging, specifiek toegespitst op organisaties die te maken hebben met persoonlijke gezondheidsinformatie, zoals zorginstellingen en hun dienstverleners.

ISO 27001 Promeso B.V. is sinds 03-11-2022 ISO 27001 gecertificeerd. Met deze internationale, wereldwijd erkende certificering garanderen we onze klanten optimale informatiebeveiliging.  Met dit certificaat toont Promeso aan dat zij voldoet aan de normen van de internationale standaard voor informatiebeveiliging met haar volledige organisatie, alsmede de diensten en producten die zij aan onze klanten levert.

De NEN 7510 ISO 27001 zijn de belangrijkste normen op het gebied van informatiebeveiliging. Deze certificeringen geven u als klant zekerheid dat Promeso de beveiliging van informatie beheerst en implementeert.

Geldigheid

De geldigheid van de ISO 27001 en NEN 7510 certificering is drie jaar. De certificering wordt jaarlijks door een externe partij opnieuw getoetst. Wij blijven initiatieven ontplooien en ontwikkelingen in de markt volgen om onze informatiebeveiliging verder te optimaliseren, zodat er een continue verbetering plaatsvindt.

Foutloos, effectief, snel en efficiënt.

Een hogere patiëntveiligheid.

Meten, vertalen, verzenden.

Een onmisbaar hulpmiddel bij diagnoses.

Altijd betrouwbare gegevens.

Meten, vertalen, verzenden.

Foutloos, effectief, snel en efficiënt.

Een hogere patiëntveiligheid.

Een onmisbaar hulpmiddel bij diagnoses.

Altijd betrouwbare gegevens.